Siirry uutiskirjearkistoon.
Kansallinen Sukututkimuksen päivä julistettiin – Nationella Släktforskningens dag utlystes
Lauantaina 11.12.2021 pidetyssä tilaisuudessa neljä valtakunnallisesti toimivaa sukuharrastusjärjestöä julistivat Suomeen kansallisen Sukututkimuksen päivän. Lue julistus täällä.

Sukututkimuksen päivä on vuosittain 11. huhtikuuta. Sitä voivat parhaaksi katsomallaan tavalla viettää kaikki sukututkimusharrastuksen parissa toimivat yhteisöt (esimerkiksi paikalliset sukututkimusyhdistykset, sukuseurat ja verkossa kokoontuvat ryhmät) samoin kuin yksityiset sukupiirit.

Sukututkimuksen päivän ensisijaisena tarkoituksena on tehdä eri tavoin sukututkimusta ja yhteisöjen omaa toimintaa tunnetuksi suurelle yleisölle. Tämä voi tapahtua laatimalla paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille tiedotteita tai antamalla niille haastatteluja, järjestämällä pienimuotoisia sukututkimusta käsitteleviä esitelmä- ja neuvontatilaisuuksia tai isompia seminaareja. Sukututkimuksen päivää voidaan viettää paitsi 11. huhtikuuta, myös muuna päivänä samalla viikolla.

Kansalliseksi Sukututkimuksen päiväksi valittu päivämäärä on Turun piispa Johannes Terseruksen (1605–1678) kuolinpäivä. Terserus on suomalaisen harrastusluonteisen sukututkimuksen uranuurtajana ja joukkoistetun sukututkimuksen edelläkävijänä.

Julistamistilaisuudessa puhuivat Suomen Sukututkimusseuran puheenjohtaja Jouni Elomaa, Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen puheenjohtaja Sami Lehtonen, Sukuseurojen Keskusliiton puheenjohtaja Teuvo Parviainen ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liiton puheenjohtaja Eeva-Riitta Wirta. Puheet ovat katsottavissa täällä. Lisätietoja: Tiedottaja Laura Aho, laura.aho@genealogia.fi


Vid en tillställning lördagen den 11 december 2021 utlyste fyra riksomfattande organisationer för släktintresserade en nationell Släktforskningens dag i Finland. Läs utlysning här.

Släktforskningens dag firas årligen den 11 april. Den kan firas på önskat sätt av alla organisationer med anknytning till släktforskning (till exempel lokala släktforskarföreningar, släktföreningar och grupper som samlas på nätet) liksom av privata släktkretsar.

Datumet för den nationella Släktforskningens dag är dödsdatumet för biskopen i Åbo Johannes Terserus (1605–1678). Terserus är en banbrytare inom finländsk amatörsläktforskning och en föregångare för släktforskning via crowdsourcing.

Vid tillställningen talade Genealogiska Samfundet i Finlands ordförande Jouni Elomaa, Finlands Släkthistoriska Förenings ordförande Sami Lehtonen, Sukuseurojen Keskusliittos ordförande Teuvo Parviainen och Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liittos ordförande Eeva-Riitta Wirta. Talen kan ses täällä. Mer information: Informatör Laura Aho, laura.aho@genealogia.fi


Julistus – Utlysning

Me neljä sukuharrastuksen parissa valtakunnallisesti toimivaa yhdistystä, Suomen Sukututkimusseura, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys, Sukuseurojen Keskusliitto ja Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto julistamme Suomeen kansallisen Sukututkimuksen päivän, jota vietetään vuosittain 11.4.

Kutsumme kaikki suomalaiset paikalliset sukututkimusyhdistykset ja sukututkimuspiirit sekä sukuseurat ottamaan kansallisen Sukututkimuksen päivän omakseen ja viettämään sitä vuosittain parhaaksi katsomallaan tavalla. Ensimmäisen kerran Sukututkimuksen päivää vietetään maanantaina 11.4.2022.

Toiveemme on, että Sukututkimuksen päivänä tai samalla viikolla kaikki sukuharrastuskentän toimijat tavalla tai toisella esittelisivät omaa toimintaansa tai tiedottaisivat siitä paikallisille ja alueellisille tiedotusvälineille.

Sukututkimuksen päivää voi viettää myös lähisuvun keskuudessa tai pienemmässäkin perhepiirissä, jolloin kunnioitetaan menneitä sukupolvia muistelemalla heidän elämäänsä tai tarkastelemalla sukukirjoja tai muita sukuselvityksiä.

Sukututkimuksen päivälle ei luoda yhteisiä kiinteitä rakenteita, mutta valtakunnalliset yhdistykset voivat järjestää yhteistyössä esimerkiksi tilaisuuksia, joissa tehdään suomalaista sukututkimusta tunnetuksi suurelle yleisölle.


Vi fyra riksomfattande föreningar för släktintresserade – Genealogiska Samfundet i Finland, Finlands Släkthistoriska Förening, Sukuseurojen Keskusliitto och Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto – utlyser Släktforskningens dag, som kommer att firas i Finland den 11 april.

Vi uppmanar alla finländska lokala släktforskarföreningar, släktforskarkretsar och släktföreningar att ta till sig Släktforskningens dag och fira den årligen på önskat sätt. Släktforskningens dag firas för första gången måndagen den 11 april 2022.

Vi önskar att alla aktörer inom släktforskningsfältet på något sätt presenterar sin verksamhet eller informerar lokala och regionala massmedier om den under Släktforskningens dag eller samma vecka.

Släktforskningens dag kan också firas inom den närmaste släkten eller familjen, varvid man kan hedra tidigare generationer genom att minnas deras liv eller studera släktböcker eller andra släktutredningar.

Det utformas inte något gemensamt upplägg för Släktforskningens dag, men de nationella föreningarna kan tillsammans ordna till exempel evenemang för att öka kännedomen om finländsk släktforskning bland allmänheten.
 

Peruuta uutiskirjeen tilaus.